TALLERS DE MASSATGE INFANTIL "MIS PAPÁS ME MIMEN" PER PARELLES AMB NADONSSol ser un regal molt ben rebut per recents estrenats pares.

Recuperem un art ancestral que s'ha transmès de pares a fills durant molt de temps. Són molts els beneficis entre ells se'n veu beneficiat :

el sistema inmunològic, respiratori, circulatori, gastrointestinal ,endocrí i neurològic comprovat científicament en diversos estudis S'enforteix el vincle afectiu entre els pares i el nadó. L'escolta mútua i comprensió de les necessitats de la criatura. Es dibuixa amb la mà el seu esquema corporal donant-li sensacions que li permeten la gradual integració de les diferents parts del cos. Però sobretot donem i rebem.

AMOR
CONFIANÇA
RESPECTE
SEGURETAT
Segons Frederik Leboyer en el seu llibre Shantala

"Els nadons necessiten llet si però sobretot ser estimats i rebre carícies"Aquamater Barcelona